EMSLi liikmeklubi: Poliitikakujundamises osalemise ja otsuste mõjutamise võimalused ja viisid 

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit kutsus kokku seminari, et arutleda, kuidas algatada ühiskondlikke muudatusi, mis saavad peamiselt sündida läbi poliitiliste otsuste. Kuidas leida liitlasi ja saada hakkama oponentidega? Kuidas veenda teisi muudatuste tegemise vajalikkuses?
Oma kogemusest rääkisid Peep Peterson Eesti Ametiühingute Keskliidust ja Riina Raudne Terve Eesti Sihtasutusest "Joome poole vähem!" kampaania näitel.

Üritusest lähemalt siin.