Noorteühingute minikonverents "Mõttega lõuna" 

Noorteorganisatsioonidel on unikaalne võimalus ja kohustus aidata kaasa tervislike eluviiside ning hoiakute kujunemisele noorte hulgas.

Sellest lähtuvalt korraldavad Terve Eesti Sihtasutus (TESA) ja Eesti Skautide Ühing (ESÜ) minikonverentsi noorteühigutele, mille päevakavas on järgmised põnevad teemad:
> Kaasahaarav väitlus professioolsete väitlejate poolt teemal "Kõik noorteühingud alko- ja tubakavabaks"
> Projekti raames valminud "Noore terve arengu käsiraamatu" esitlus ja jagamine (mõeldud toetava materjalina kasutamiseks kõikidele noorteorganisatsioonidele)
> TESA poolt läbiviidud uuringu "Teismeliste arvamused ja hoiakud alkoholi ja tubakasse" tulemuste tutvustus
> ESÜ poolt algatatud noorteühingute koalitsiooni loomine ja leppe allkirjastamine*

* Oleme ESÜ-s välja töötanud juhise ja põhimõtte alaealiste osalusega ürituste tarbeks (nt üritustel, mis on korraldatud alaealiste noorte poolt ja/või noortele, ei suitsetata, tarbita ega pakuta alkoholi), millest lähtuvalt sai eelmise aasta novembris korraldatud noorteühingute mõttepäevak ning alguse idee moodustada ühine koalitsioon. Koalitsiooni eestvedajaks on ESÜ ja ootame leppega liituma kõiki organisatsioone, kes juba praegu lähtuvad või on valmis lähtuma oma alaealistele suunatud ürituste korraldamisel samadest põhimõtetest lähtuvad. Koalitsiionileppe dokumendiga saab tutvuda siin: http://skjkr.skaut.ee/lib/exe/fetch.php?media=noorteuehingute_koalitsioon.pdf

Ürituse toimumist rahastatakse Norra toetustest ja Sotsiaalministeeriumi eelarvest.

Üritus Facebookis: https://www.facebook.com/events/448012962073295